Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for febrero 2008

Hasieran esan deutsuedanez, demokraziaren etorrerearekin batera hasi nintzan politikaz interesa hartzen eta politika arloetan konpromisoak hartzen. Gero, 1990 urtean sartu nintzan EAJ alderdian. Baina 2000 urtera arte ez dot kargo politikorik hartzen. Urte horretako hauteskunde orokorretara aurkezten dot neure burua –EAJren zerrendan, noski- eta diputatu aukeratzen nabe, Bizkaiko ordezkari legez. Ohore handia izan zan niretzat. Harrez gero, hortxe nabil jo eta ke. Horrela ba, laster beteko dodaz zazpi urte Madrilen.

Read Full Post »

Argazkiak XII

adivinanzaBidaiatzea asko gustatzen zait. Ea non nagoen asmatzen dozuen…

Me gusta muchísimo viajar. A ver si acertáis donde estoy…

Read Full Post »

Zuzenbide ikasketak Deustuko Unibertsitatean. Ikasketa horreek amaitu eta gero, doktoradutza lortu neban, Euskal Herriko itsas-gizonen kofradiei buruzko ikerketa batekin. Tesia Euskal Herriko Unibertsitatean defendatu neban. Beraz, Zuzenbidean doktore nozue.

Read Full Post »

O el fin de ETA es dialogado, o no habrá un fin claro cierto del terrorismo. No obstante, para que exista una negociación entre el Gobierno y la banda armada, ésta tiene que asumir su derrota.

No se le puede pedir al próximo Gobierno del Estado español que vuelva a negociar con ETA, más que en la medida en que se den las condiciones que se contemplan en la resolución del Congreso de mayo de 2005 para explorar la posibilidad de un fin dialogado.

El guión de un fin de ETA, cualquiera que sea el Gobierno que vaya a intentarlo en el futuro, está recogido en esa resolución. Otra cosa es que la resolución haya de gestionarse con más o con menos rigor, o con más o menos complicidad con el resto de las formaciones políticas del arco parlamentario.

Read Full Post »

Argazkiak XI

izaroHamen nire Izaro maittie

Read Full Post »

Gure bizitzearen zati bat Francoren agindupean bizi izan dogunontzat, demokraziaren etorrerea, keaz bete-bete egindako gela bateko lehioak zabaldu eta kaleko haize freskoa sartzen uztea lez izan da. Ordura arte dana egoan debekatuta. Ordutik aurrera, barriz, dana edo ea-ea dana zan librea: Librea zan pentsatzea eta iritzi propioak eukitea, librea zan norberak pentsatzen ebana adieraztea, librea zan pentsaera berdineko beste batzuekin elkartu eta alkarregaz jarduera komunak egitea, librea zan alderdi politikoak sortu eta politikan askatasunez aritzea…

Inguruaren aldaketa nabarmen horrek izugarrizko bultzakadea emon euskun sasoi hori geure gaztearoan bizi izan genduanoi. Eta gazte euskaldunoi, bultzakada berezia emon euskun. Askatasun-egoera barriak, gure herriaren, gure hizkuntzearen eta gure nortasun kolektiboaren egoera larriaz konturatuarazi euskuelako. Askatasunaren etorrerearekin begiak zabaldu genduzan eta ordura arte konturatu be egiten ez ginen gauza azkotaz konturatu ginan. Esate baterako, ni euskaldun zaharra naz, baina nire ikasketa guztiak gaztelaniaz egin behar izan nebazan, nire umearoan, euskerea eskolatik baztertuta egoalako. Baina eskolatik ez eze, komunikabideetatik eta gizarte-esparrurik gehienetatik be kanporatuta egoan. Francorekin, ea-ea konturatu be ez ginan horretaz egiten. Askatasun-egoerea behar izan genduan errealitate horretaz jabetzeko.

Une horretan, kontzientziazio prozesu bat bizi neban. Nik euskalduntzat neukan neure burua, betidanik. Euskalduna nintzan, jakina. Baina identitate horri, dimentsio politikoa emoten hasi nintzan. Konturatu nintzan herri handi bat geunkala, Euskal Herria, baina txikitua; baztertua; garatu bakoa. Eta lan asko egin behar genduala herri hau aurrera ateratzeko. Horrela hasi nintzan politikaren munduan geroago eta sakonago sartzen.

Read Full Post »

Mojarse en política

Participar en la vida política es, ante todo y sobre todo, mojarse. Te mojas cuando, abandonando el anonimato, expresas públicamente tus inclinaciones ideológicas. Te mojas cuando, dando un paso más, decides afiliarte a un partido político, que tiene sus simpatizantes y sus detractores, exponiéndote al riesgo de que, por el sólo hecho de verte asociado a esas siglas, sus oponentes te tomen por enemigo. Te mojas cuando aceptas incorporarte a una lista electoral, expresando tu disposición a identificarte ante el conjunto de la opinión pública como partidario de una corriente de opinión y una propuesta de organizar la convivencia. Y, en fin, te mojas también, cuando sales elegido para ocupar escaño en una institución representativa y tienes que tomar posiciones concretas ante los cientos de problemas que los ciudadanos te plantean todos los días.
(más…)

Read Full Post »

grupoEz txikitan, ez nagusitan, harik eta Diputatuen Kongresura joaten proposatu eustien unera arte. Umea nintzanean, oso gauza aspergarritzat neukan politika. Eta ulertzekoa da. Gogoratu behar da, sasoi hareetan, Franco zala Espainiako agintaria eta ez egoala askatasunik, ez alderdi politikorik, ez hauteskunde librerik, ezta debaterik ere. Dana zan grisa, iluna eta monokordea.

Franco hil eta demokraziaren etorrerearekin hasi zan piztuten nire barruan politikearekiko zaletasuna. Francoren heriotza 1974an gertatu zan. Urte horretan hamalau urte bete nebazan eta gaztaroak berez dakarren jakin-minak bultzatu ninduan politikea zer dan eta zelan egiten dan aztertu eta ikastera. Horrela bada, helduen bizimodura begiak zabaltzea eta politika demokratikoari geroago eta interes handiagoarekin so egitea, batera gertatu ziren nigan.
(más…)

Read Full Post »

Que no nos influya ETA

No nos tenemos que dejar influenciar por posibles acciones terroristas que pueda cometer ETA en campaña electoral. La banda armada querrá hacerse notar de manera especial porque está necesitada de transmitir pruebas de poder.

Se debería hacer un esfuerzo para que el influjo de ETA en las elecciones fuera el menor posible.

ETA, siguiendo su tradición, querrá hacerse notar en el proceso electoral, de manera especial, además, habiendo roto, como se rompió, un proceso de paz en el que mucha gente depositó sus esperanzas. No ha podido acreditar todavía una fuerza operativa que pueda justificar ante los ojos, incluso de sus incondicionales, el hecho de que rompiera con las expectativas que se abrían en un proceso de aquel tipo.

Read Full Post »

Argazkiak X

txinanTxinara ere joana nago. 2006ko urtarrilean joan nintzen, Chinako Aberri Bilerak eta Diputatuen Kongresuak antolatutako bidaia medio.

He llegado hasta China. La Asamblea Nacional Popular China y el Congreso de los Diputados organizamos un viaje, simplemente, maravilloso.

Read Full Post »

Older Posts »